Thursday, March 29, 2018

Cerita rakyat Jaka Tarub dalam bahasa jawa

Naskah Drama Cerita Rakyat Berjudul “JAKA TARUB”
Tokoh Drama:
1. Mbok Randha
2. Jaka Tarub
3. Pak Ranu
4. Nawang Wulan
5. 3 Bidadari
Narator: Ing jaman kuno ing sawijining deso ing jawa tengah.Urip wong lanang sing jenenge jaka tarub.Dheweke urip karo ibune sing jenenge mbok randha.Bapakne wes suwe wiwit mati.Jaka tarub saben dinten lan mbok randha nandur pari ing sawah.
Sawijining wengi,neng tengah-tengahe turu,jaka tarub ngimpi nemu garwane sing ayu saka langit.
Pas tangi teka turune..................
ADEGAN 1:
Jaka Tarub:Ah!Tibakno aku mung ngipi.(kanti eseman)ngimpiku apik banget lan katon jelas ing pikiranku.Duuhh aku dadi rabiso turu maneh!
Aku metu waelah.(lungguh neng ngemper nyawang langit)Lintang lintang sing apik banget.
Mbok Randha: Neng ngendi jaka tarub ya?kok wes oraenek neng kamar e.
(mbukak jendelo)Oh!kui dee isuk isuk wis lingguh ngelamun ing ngarep omah.Opo sing dipikerne yo?Opo dee miker ser ndang ndang rabi?Konco-koncone roto-roto wis rabi.Mesakne anakku.Aku kudu ngewangi jaka tarub golek bojo sing apik.
Narator: Sajroning dino naliko mbok randha ana ing sawah,dumadakan pak ranu sing nduwe sawah nyedeki.
ADEGAN 2
Pak Ranu: Mbok,nyapo anakmu sampek saiki urong rabi?
Mbok Randha: Embohlah!Enek opo awakmu nakokne kui pak ranu?
Pak Ranu: Ora enek opoopo mbok.Aku pengen njodohne anakmu aro anakku Laraswati.
Mbok Randha: (kaget)Haahh!!!!
Narator: Krungu niate pak ranu sing jektas diomongne.Dee seneng.Laraswati minongko bocah wadon ayu sing lembut.Deweke percoyo yen jaka tarub pengen gawe laraswati dadi bojone.Nanging mbok randha ora pingin dhisikki putrane kanggo gawe keputusan.Nanging,dheweke nyadari yen jaka tarub wis dewasa lan ndue kepinginan dewe.
Mbok Randha: Aku setuju pak ranu.tapi wayae awakdewe takok dhisek neng anake adewe.
Pak Ranu: Iyo,apik.Aku miker opo sing diomongne mbok randha pener.Engko njajal adewe takokne neng anake adewe.
Narator: Dino ganti dino.Mbok Randha urong nemokake wektu sing tepat kanggo ngrembuk rencana perjodohan jaka tarub lan laraswati.Deweke wedi karo jaka tarub.Mungkin jaka tarub wis nduwe bojo sing durung dikenalne nen mae mbok randha.Suwi-suwi mbok randha lali karo niat sakdurunge..
Jaka tarub minangka wong enom sing pinter nyuloh.Deweke ugo pemburu sing dipercoyo.Ketrampilan deweke ditompo soko bapake.Isuk iki jaka tarub wis siap nyuloh ing alas.
ADEGAN 3
Jaka Tarub: Mbok,kulo badhe berburu ruminyen nggeh.
Mbok Randha: Ati ati yo,le.
Mugo-mugo jaka tarub gowo mulih menjangan gedi sing iso dingge mangan saben dino.Aku arep leren sek.(mlebu njero omah).
Narator: Ora suwe ana ing tengah alas,jaka tarub berhasil nelukake menjangan.Atine seneng.Nanging sayang banget,yen jaka tarub lagi mlaku-mlaku nggawa kluwarane,moro-moro teko macan nyerang dheweke lan njupuk menjanganne.
Jaka Tarub lungguh lemes....
ADEGAN 4
Jaka Tarub: Apess!!!Apes!!! Sek pisan iki aku ngalami nasib seapes iki! Menjangan uwes neng tangan malah di jupok macan.Pertanda opo iki? Ah!aku ora oleh nduwe pikiran elek.Yoweslah tak lanjutne ae lelakonku.
Narator: Nasib apes ora bakal ninggalke jaka tarub.Sawise mlaku-mlaku lan nunggu kaping pirang-pirang.
Jaka Tarub: (lungguh lemes)hahhh.aku kesel banget iki.Ndak seekorpun kewan sing liwat nengarepku.Padahal matahari nyelot duwur.Aku luwe banget.Yoweslah aku tak muleh ae.Bene aku ndak nggowo opo-opo.Mugo-mugo ibukku mengko iso ngerteni nasibku.
Narator: Nalika jaka tarub wiwit mlebu desane.
Jaka Tarub: Enek opo yo?Nyapo kok akeh uwong neng ndalan karo nyawangi aku?Ah! ora usah tak pikirne! Aku wis luwe banget.Aku ser ndang-ndang teko omah.
Narator: Jaka tarub kesengsem ndeleng omahe sing wis katon saka kadohan.
Jaka Tarub: Lha kui! Akeh uwong nggrumbul nengarep omahku.Lan wong-wong podo cepet-cepet arep nengomahku.Enek opo yo?
Narator: Jaka tarub wiwit ra enak ati.Dheweke langsung mlayu menyang omahe.
Jaka Tarub: (setengah mbengok)Enek opo iki?
Narator: Wong-wong kaget lan ngarah marang dheweke.
Sedilut teruse...........
Jaka Tarub: Ibu,Ibu,Ibu......(mbengok lan nangis)
Narator: Sawise matine ibune,jaka tarub ngisi dina kanthi mburu.Jaka tarubmung biso mbedakake roso sedih.
Siji esuk, jaka tarub siap kanggo mburu.Dheweke mlaku-mlaku nang alas wanawasa amarga isih isuk.Nalika teko ing alas jaka tarub mung ngenteni kewan liwat ing ngarepe.Ora kroso dino uwis bedok.
ADEGAN 5
Jaka Tarub: (ngelamun) Ah!!! Ket isuk aku ngenteni kewan buruan sing arep dicekel.Duhhh! aku ngelak banget.Iyoolah,aku tak njajal golek banyu.
Narator: Sakcepet sawise.......
Jaka Tarub: Wooww! Kae enek danau toyawening uwis ketoro teko kene. Aku koyoke krungu sworo gadis-gadis . Ahh!! Iki paling khayalanku ae. Opo ungkin enek gadis-gadis dolanan ing tengah alas ngene?
Narator: Kanthi alon-alon jaka tarub mlaku-mlaku menyang danau.
(Pas Jaka meh teko ing panggon biasane dheweke golek kayu, dheweke weruh bocah ayu)
Jaka Tarub: (kaget) haahh!! Enek 4 gadis ayu adus ing danau.Jantungku maleh degdegan ngene,gadis-gadis kui kabeh ayu-ayu banget.
Nawang Mayang : Adhik-adhiku nari ing kene wae.
Nawang Sari : Iyo mbak, aku setuju.
Nawang Ita : Iyo mbak, udarane uga sejuk.
Nawang Mayang : Emm.. piye lek ndekekne selendang ing nduwur watu kui wae?
Nawang Sari: Iyo mbak, tapi lek reged piye?
Nawang Mayang : Kan enek rinso, wani reget iku apik.
Nawang ita : Mbak kita pinter yo.
Ohhh!!!Bakno 4 gadis kui bidadari sing mudon teko kayangan.Opo iki arti ngipiku mbiyen kae?
(muarem)Eh!! Kui ing nduwor tumpukan watu gedi koyo enek tumpukan klambi,paling kui klambine bidadari kui. Lek aku njupok salah siji klambine bidadari kui,mestine seng nduwe ora bakal iso mbalik ing kayangan.
(mesem lan mbanyangne) sang bidadari sing klambine tak colong mesti gelem dadi bojoku.
Narator:Kanthi ati-ati jaka tarub mlaku-mlaku menyang tumpukan sandhangan.Dheweke mlaku alon banget.Yen sang bidadari nyumurupake dheweke,mesthine kabeh rencana dheweke  bakal disebarake.Jaka tarub milih klambi abang.Sawise mari,jaka tarub cepet-cepet ndelek ing mburi suket-suket.Sak nalika salah siji bidadari omong.......
Nawang Sari : Mbak, dik aku luwe ayo mulih.
Nawang Ita :  Iyo, aku iyo luwe.
Nawang Mayang: Ayo mulih saiki,wis sore.
3 Bidadari: iyo setuju,awakdewe mulih saiki wae sakurunge bengi.
Narator: Para bidadari kui metu teko danau lan ngengge klambine dewe-dewe.
Nawang Wulan: Klambiku ora enek,Nengendi klambiku? Duhhh!!!! Sopo seng njupok klambiku??(nangis)
Nawang Mayang: Nengendi lekmu nyelehne klambimu?
Nawang Wulan: (nangis lan bingung) Nengkene.Podo koyo klambine awakdewe kabeh.Duhh piye iki?Lek klambiku ora enek,aku ora iso mbalik ing kayangan lan selendang sing tak gawe miber melu ilang pisan.
Nawang Ita : Ayo digolek I maneh alon-alon ngubengi kene.
Nawang Sari : Aku tak golek ing kene mbak.
Nawang Mayang : Aku ndak cethok apa –apa.
Nawang Sari : Aku yo ora nemokne.
Nawang Wulan : Terus aku pie mbak? Aku ora iso mulih.
Nawang Sari : Adewe terpaksa ninggalne awakmu ing kene, nanging gowonen iki, barang iki bisa nyambungake smpean lan adewe ing kayangan.
Nawang Mayang : Sawise teko kayangan adewe golek bantuan pie carane gowo awakmu balik.
Nawang Mayang: Nawang wulan, Maafno awakdewe. Awakdewe kudu cepet-cepet mbalik ing kayangan lan ninggalne awakmu nengkene.dino uwis selak sore.
Narator: Nawang wulan ora biso nglakoni opo-opo.Dheweke mung biso mantuk lan muni selamat tinggal marang kanca-kancane sing miber perlahan ninggalne danau.
Nawang Wulan: (nangis)paling kudu ngene nasibku kanggo dadi wong bumi.Aku kudu piye? Mosok aku kudu terus berendam ing njero danau selawase.
Narator: Nawang wulanpun ngroso putus asa la dumadakan ngandika.....
Nawang Wulan: Sopo ae sing iso nguweki aku klambi bakal tak dadekake dulur lek wedok,tapi lek lanang bakal tak dadekake bojoku.
Narator: Jaka tarub sing wis ngetrapake gerakan nawang wulan saka mburi uwit ,sueneng banget.
Jaka Tarub: Haa..Haa..Haaaa!!!
(nggremeng) Akhire ngipiku dadi kenyataan!!
Narator: Jaka tarub pun metu saka ndhelike lan mlaku ing danau.Dheweke nggowo sandhangane ibune.Jaka tarub langsung nyelehake sandhangan sing digowo ing nduwur watu gedhi karo ngomong...
Jaka Tarub: Hai,Bidadari!! Aku jaka tarub.Aku nggawakne klambi sing kok butohne. Jupuk en lan nggenen klambi iki! Dino uwis wengi.
Narator: Jaka tarub ninggalne nawang wulan lan ngenteni neng mburi uwit gedhi nggon dingge ndelik.Ndak suwe bar kuwi nawang wulan nyethuki jaka tarub.
Nawang Wulan: Aku nawang wulan.aku bidadari saka kayangan sing ora bisa bali rono amarga klambiku ilang.Hai jaka.Amarga aku maeng uwis janji,aku siap nerimo awakmu dadi bojoku.
Jaka Tarub: Matorsuwon,Nawang wulan.Lek ngono ayo awakdewe mulih ing omahku.
Nawang wulan: Iyoolah
Narator: Dina sabanjure,sasi sawise sasi,ora kroso hubungane jaka tarub lan nawang wulan uwis di paringi anak wedok sing diweki jeneng nawangsih.Ndak seorang pun curiga sopo saktenane nawang wulan.Jaka tarub ngakoni bojone kui gadis saka desa adoh.
Wiwit rabi karo nawang wulan ,jaka tarub marem banget.Tapi enek siji sing ngganggu pikirane.
ADEGAN 6
Jaka Tarub: Padahal dimasak mbendino tapi tumpukan pari ing lumbung ketarane kok ndak kelong? Malah suwe-suwe tumpukan kui malah akeh.
Narator: Pas wayah esuk,Nawang wulan arep umbah-umbah ing kali....
Nawang wulan: Kang mas, Jogonen nawangsih sek yo.Aku arep umbah-umbah sek lan tutup kukusan sego seng tak masak,ojo kok bukak!
Jaka Tarub: Iyoo
Narator: Nalika diserep dolana karo nawangsih sing umur setahun,jaka tarub kelingan karo sego sing dimasak bojone.
Jaka Tarub: Woh iyo,maeng segone paleng wis mateng.Sek yo nak,bapak tak ndelok segone sek.
Narator: Ora sadar jaka tarub mbukak kukusan sego kui.Dheweke lali karo pesan e nawang wulan.
Jaka Tarub: (kaget)Haaahh!!  Neng njero kukusan iki mek enek setangkai pari?Opo iki maksute?Aku rangerti.
Narator: Sedilut jaka tarub ijek bingung,teros nawang wulan teko,sampek nengomah nawang wulan ngetne bojone karo nesu.
Nawang Wulan: Kang mas,nyapo sampean ndak manot perintahku?
Jaka Tarub: (meneng lan ora iso nyauri)
Nawang Wulan: Ilang kabeh kesaktianku kanggo ngrubah setangkai pari dadi sewakul sega!!Duhh(wajah mangkel)Wiwit saiki aku kudu numbuk pari kanggo dimasak.Amarga kui awakmu kudu nyepakake lesung kanggo aku!
Jaka Tarub: Sepurane!!! Aku nyesel,mergo ndak manut omonganmu.
Nawang Wulan: Iyoo,Arep piye maneh?Kabeh uwis kasep.Wiwit dino iki aku kudu numbuk pari kanggo dimasak.
Narator: Wiwit kedadean kasebut,wis wiwit ketoro parine deweke nyelot suwe nyelot entek.Malah saiki pari kui karek ing dasar lumbung.
Kaya biasane isuk kui nawang wulan menyang lumbung sing ana ing mburi kanggo ngangkat beras.Nalika nawang wulan narek pari-pari sing karek tithik kui,nawang wulan ora kroso tangane nyekel barang sing alus,amarga kepingin eroh,nawang wulan teros narek barang kui.
ADEGAN 7
Nawang Wulan: (kaget,wajah pucet lan anyel)
Hahh!!!Iki kan klambi lan selendangku sing rupane abang.Nyapo kok iso ing kene? Iki mesti lakone jaka tarub.Dadi sing njupuk klambi lan selendangku kui jaka tarub.Jaka tarub ngapusi aku.Aku ndak nyongko lek jaka tarub tego nyolong klambiku.Ah!! Aku pengen cepet-cepet mulih ing kayangan.Aku pengen cetok dulor-dulorku.Aku pengen bali ing asalku.
Narator: Ing wayah sore nalika jaka tarub bali menyang omah,dheweke ora nemokake nawang wulan lan putrine nawangsih.
ADEGAN 8
Jaka Tarub: (mbengok)Wulan!!Wulan!!Wulan!! Nengendi awakmu? Dino uwis surup,tapi aku ra nemokake nawang wulan lan nawangsih.Nengendi dheweke?
Narator: Dumadhakan jaka tarub sing ngadheg ana ing latar omahe ngetne barang sing miber menyang arah e.Dheweke ngetne sedilut.
Jaka tarub kaget.Dilut nkas deweke ngerti........
Jaka Tarub: Hahh!!!Wulan Wulan Wulan!!!!Aku nggoleki awakmu nayndi-nyandi.Saka ngendi awakmu wulan?
(dredeg)Awakmu nggae klambi bidadari,wulan.Awakmu ayu banget nggae klambi biadari lan selendangmu kui.
(gremeng) Aku ndak nyangka lek nawang wulan berhasil nemokake klambi bidadarine.Berarti rahasia sing tak dhelikake sesuwe iki kebukak.
Nawang Wulan: (melas)Kenopo kowe tego ngelakoni iki neng aku jaka tarub?
Jaka Tarub: Sepurane nawang wulan,Aku nyesel!!!!
Narator: Ora enek omongan maneh sing iso diomongne jaka tarub maneh.Nawang wulan iso ngerasake kepiye jaka tarub ndak kuat neng ngarepe.
Nawang Wulan: Saiki awakmu kudu nompo akibat saka polahmu dewe!!!
Aku bakal bali ing kanyangan amarga sakjane aku iki bidadari.Nggonku uduk ing kene.
Narator: Jaka tarub ora omong opo-opo.Dheweke pasrah karo keputusane nawang wulan.
Nawang Wulan: (swara banter) Awakmu kudu ngopeni nawangsih dewe.Wiwit saiki adewe uduk suami-istri! Lan iki tak serahke nawangsih kanggo awakmu!
Narator: Bocah cilhik iki isih turu.Dheweke ora sadar lek dilut nkas ibune lungo ninggalke deweke.
Nawang Wulan: (karo nyawang wajahe nawangsih) Kepiye salahmu ing aku jaka tarub, Nawangsih panggah anakku. Lek deweke pingin nyetuki aku?Bongen batang pari!lan aku bakal medon nyethuki deweke.
Tapi enek siji syarat,awakmu ora oleh melu nawangsih nalika aku nyethuki deweke.Bene dee dewe ing sandhinge batang pari sing dibong.
Jaka Tarub: Iyoo,Nawang wulan.Bakal tak turuti kabeh penjalukanmu.
Narator: Jaka tarub mung bisa ngetokake dukane banget.Dheweke kepingin ketok tegar.
Sawise jaka tarub nyatakne kesanggupane kanggo ora cethuk maneh karo nawang wulan,sang bidadari langsong miber ninggalke deweke lan nawangsih.Jaka tarub mung sanggup nyawang lungane nawang wulan karo ngerangkul nawangsih.Pancen kesalahane ora bisa diwenehi pangapura.Ora ana opo-opo sing iso dilakoni saiki sakliyane ngurus nawangsih ugo pesen e nawang wulan.
TAMAT
No comments:

Post a Comment

Tentang Saya

       Perkenalkan nama saya Alfiana Eka Rakhmawati. Oleh teman-teman biasanya di panggil Alfi. Saya dilahirkan 17 tahun yang lalu tepat...